Eszkola

Wzór na pole powierzchni koła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni koła ma postać:

\(P = \pi r^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni koła

\(r\) - promień koła

Kołem o środku w punkcie O i promieniu r (r > 0) nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległości od punktu O sa mniejsze od r lub równe r.

Wzór na pole powierzchni koła - jak stosować w praktyce?

3+6 =