Eszkola

Wzór na pole powierzchni odcinka koła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni odcinka koła ma postać:

\(P = \left(\dfrac{\pi \alpha}{360^o} - \dfrac{sin \alpha}{2}\right) r^2\)

Wzory na wyokość odcinka koła i cięciwę mają postać:

\(h = \dfrac{f^2}{2r} = r - \dfrac{1}{2} \sqrt{4 r^2 - c^2}\)

\(c = 2\sqrt{2hr - h^2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni odcinka koła

\(\alpha\) - kąt środkowy

\(r\) - promień koła

\(h\) - wysokość odcinka koła

\(c\) - cięciwa

\(f\) - jak na rysunku


Odcinek koła jest to każda z dwóch części, na jakie cięciwa dzieli koło wraz z tą cięciwą.

Wzór na pole powierzchni odcinka koła - jak stosować w praktyce?

5×5 =