Eszkola

Wzór na odejmowanie liczb zespolonych (urojonych) wzór

Wzór na odejmowanie liczb zespolonych (urojonych) ma postać:

\((a,b) - (c,d) = (a - c, \: b - d)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a,b,c,d\) - liczby rzeczywiste

Wzór na odejmowanie liczb zespolonych (urojonych) - jak stosować w praktyce?

1×5 =