Eszkola

Wzór na dodawanie liczb zespolonych (urojonych) wzór

Wzór na dodawanie liczb zespolonych (urojonych) ma postać:

\((a,b) + (c, d) = (a + c, \:  b + d)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c, d\) - liczby rzeczywiste


Równość liczb zespolonych

Wzór na dodawanie liczb zespolonych (urojonych) - jak stosować w praktyce?

6-4 =