Eszkola

Wzór na równość liczby zespolonej (urojonej) i rzeczywistej wzór

Równość liczby zespolonej (urojonej) i rzeczywistej ma postać:

\((a,0) = a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a\) - liczba rzeczywista

Wzór na równość liczby zespolonej (urojonej) i rzeczywistej - jak stosować w praktyce?

6-4 =