Eszkola

Wzór na równość liczb zespolonych (urojonych) wzór

Wzór na równość liczb zespolonych (urojonych) ma postać:

\([(a, b) = (c, d)] \Leftrightarrow [(a = c) \wedge (b = d)]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a,b, c, d\) - liczby rzeczywiste


Dodawanie liczb zespolonych

Wzór na równość liczb zespolonych (urojonych) - jak stosować w praktyce?

6×1 =