Tablice

Matematyka

 1. Wartości funkcji trygonometrycznych wybranych kątów

 2. Nazwy dużych liczb

 3. Podwielokrotności i wielokrotności jednostek podstawowych

 4. Wzory całek wybranych funkcji

 5. Wzory pochodnych wybranych funkcji

 6. Trygonometryczne wzory redukcyjne

zobacz więcej

Fizyka

 1. Podstawowe dane o Galaktyce

 2. Wymiary Księżyca

 3. Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

 4. Księżyce planet

 5. Planety Układu Słonecznego

 6. Podstawowe stałe fizyczne i chemiczne

zobacz więcej

Statystyka

 1. Rozkład testu Duncana

 2. Symbole statystyczne

 3. Stopnie swobody dla testów statystycznych

 4. Rozkład testu Dunnetta

 5. Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)

 6. Rozkład testu Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa

zobacz więcej

Ekonomia

 1. Bezrobotni zarejestrowani - dane

 2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - dane

 3. Stopa bezrobocia w Polsce

zobacz więcej

Chemia

 1. Właściwości fizyczne niektórych związków organicznych

 2. Właściwości fizyczne niektórych związków nieorganicznych

 3. Iloczyny (stałe) rozpuszczalności substancji

 4. Stałe dielektryczne rozpuszczalników (względne przenikalności elektryczne)

 5. Stałe ebulioskopowe i krioskopowe

 6. Długości wiązań

zobacz więcej

Geografia

 1. Prędkość przepływu największych rzek

 2. Najwyższe zapory wodne w Polsce

 3. Zmiany składu atmosfery w układzie pionowym

 4. Najważniejsze lodowce na świecie

 5. Najwyższe zapory wodne na świecie

 6. Największe jeziora na świecie

zobacz więcej