Eszkola

Kategorie stratygraficzne

Kategorie stratygraficzne wyróżniane są na podstawie właściwości osadów, które są różne dla poszczególnych klasyfikacji.

Dla klasyfikacji litostratygraficznej kategorie wydziela się na podstawie kryteriów litologicznych, czyli związanych ze skałami, dla morfostratygraficznej na podstawie form rzeźby terenu, dla biostratygraficznej na podstawie skamieniałości przewodnich, dla magnetostratygraficznej na podstawie właściwości magnetycznych, dla chronostratygraficznej na podstawie wieku, dla  klimatostratygraficznej na podstawie zmian klimatu zarejestrowanych w osadach.

Jednostka stratygraficzna obejmuje osady powiązane ze sobą na podstawie co najmniej jednej właściwości. Określa się jej cechy dzięki wydzieleniu granic występowania lub charakterystyki wnętrza, gdy granice nie są jasno wydzielone. 

KATEGORIA STRATYGRAFICZNA

JEDNOSTKA STRATYGRAFICZNA

Litostratygraficzna

A.Grupa
1. Formacja
a) ogniwo
- warstwa

Biostratygraficzna

A.Poziom (biozona)
1. Zasięgu
2. Ścieśniony
3. Zespołowy
4. Filogenetyczny
5.inne

Magnetostratygraficzne

Megnetozona

Inne nieformalne kategorie

Brak reguły
wydzielenie między innymi zony z odpowiednim przyrostkiem

Chronostratygraficzne

A.Eototem
1. Eratem
1.1 system
1.1.1 oddział
1.1.1.1 piętro
1.1.1.1.1 podpiętro
B. chrozona

 

Ekwiwalentne jednostki geochronologiczne

A.Eon
1. Era
a) Okres
- epoka
*wiek
+ podwiek
B. Doba

Opinie - Kategorie stratygraficzne

8-2 =