Eszkola

Zasoby ważniejszych kopalin

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zasoby ważniejszych kopalin (2011 rok)

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zasobów ważniejszych kopalin w Polsce jak: liczba złóż ogółem i zagospodarowanych, zasoby złóż udokumentowanych geologicznie ogółem i zagospodarowanych [mln t] (stan w dniu 31.12.2011 r.). Gwiazdka (*) przy gazie ziemnym oznacza, że wartość podana jest w mld m3.

Kopaliny Liczba złóż Zasoby złóż udokumentowanych geologicznie [mln t]
ogółem zagospodarowanych ogółem
zagospodarowanych
Ropa naftowa 84 67 26 25
Gaz ziemny 283 198 143* 120*
Węgiel kamienny 145 49 48541 17606
Węgiel brunatny 90 12 22663 1668
Rudy cynku i ołowiu 20 3 79 19
Rudy miedzi 14 6 1810 1495
Siarka 18 5 512 26
Sól kamienna 18 5 84978 15125
Gliny ceramiczne 27 4 136 12
Gliny ogniotrwałe 17 3 55 5
Kamienie łamane i bloczne 731 315 10425 5224
Piaski i żwiry 8628 3387 17233 4715
Piaski kwarcowe do produkcji cegły i betonów 163 43 749 147
Surowce szklarskie 31 8 633 204
Wapienie i margle dla przemysłu cementowego i wapienniczego 180 35 18157 6076

Opinie - Zasoby ważniejszych kopalin

1+9 =