Eszkola

Typy genetyczne gleb

Typy genetyczne gleb zostały wydzielone w oparciu o sposób ich powstawania. Wydziela się rzędy, typy i postępy, przy czym rząd określa podobny sposób tworzenia się, typ wskazuje na główny proces jakiemu poddana jest gleba, podtyp mówi o drugim z procesów, który miał wpływ na ich powstanie. Wspólny proces glebotwórczy wskazuje na taki sam układ głównych poziomów, podobnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, rodzajem próchnicy, takim samym rodzajem wietrzenia.

 

RZĄD

 

TYP

PODTYP

Gleby inicjalne

Skaliste

Bezwęglanowe

Rędziny

Rumoszowe

bezwęglanowe

rędziny

Erozyjne

----------------------------------------

Akumulacyjne

-----------------------------------------

Gleby słabo ukształtowane

Rankeny

typowe

Butwinowe

Zbielicowane

Zbrunatnione

Rędziny

Typowe

Butwinowe

Zbielicowane

Zbrunatnione

Pararędziny

 

Typowe

Zbrunatnione

Arenosole

-------------------------------------

Mady

-----------------------------------------

Gleby brunatnoziemne

Brunatne eutroficzne

Typowe

Próchnicze

Wyługowane

Glejowe

Brunatne dystroficzne

Typowe

Próchnicze

Wyługowane

Glejowe

Mady brunatne

Typowe

Oglejone

Rędziny brunatne

Typowe

Czerwonoziemne

Gleby rdzawoziemne

Rdzawe

Typowe

Zbielicowane

Glejowe

Ochrowe

Typowe

Gleby płowoziemne

Płowe

Typowe

Spiaszczone

Oglejone

Glejowe

Próchnicze

Piaszczyste

Zbrunatnione

Zbielicowane

Gleby bielicoziemne

Bielicowe

Typowe

Orsztynowe

Glejobielicowe

Bielice

Typowe

Orsztynowe

Glejobielice

Gleby czarnoziemne

Czarnoziemy

typowe

Kumulacyjne

Opadowo - glejowe

Czarne ziemie

typowe

Kumulacyjne

Wyługowane

Glejowe

Murszaste

Rędziny czarnoziemne

Typowe

Zbrunatnione

Opadowe – glejowe

Mady czarnoziemne

Typowe

Zbrunatnione

Murszaste

Typowe

Murszowate

Gleby glejoziemne

Glejowe

Typowe

Torfiaste

Torfowe

Mułowe

Murszowe

Vertisole

Dystroficzne

------------------------------------------

Eutroficzne

------------------------------------------

Próchnicze

-------------------------------------------

Gleby organiczne

Torfowe

Typowe

Zamulone

płytkie

Antropogeniczne

Kulturoziemne

Inicjalne

Próchnicze

Industrialne

Inicjalne

Próchnicze

Urbanosole

Inicjalne

Próchnicze

Opinie - Typy genetyczne gleb

7+4 =