Eszkola

Kompleksy rolniczej przydatności gleb

Kompleksy rolniczej przydatności gleb to ich podział ze względu na przydatność rolniczą. Wydzielone zostały na podstawie rodzajów upraw i biorąc pod uwagę wymagania glebowe roślin. Jest ich 14. 
1. kompleks pszenny bardzo dobry oznacza gleby bardzo dobre, z dużą ilością składników pokarmowych. 
2. kompleks pszenny dobry to gleby dobre, nieco mniejszą ilością składników pokarmowych. 
3. kompleks pszenny wadliwy stanowi gleby z niedoborami wilgoci, przez co plony nie zawsze są wysokie. 
4. kompleks żytni bardo dobry oznacza gleby dające plony pszenicy przy stosowaniu odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. 
5. kompleks żytni dobry to gleby wrażliwe na suszę i z mniejszą ilością składników pokarmowych.
6. kompleks żytni słaby stanowi gleby suche, z niewielkimi ilościami składników pokarmowych.
7. Kompleks żytni bardzo słaby określa gleby słabe, suche, gdzie uprawa roślin nie daje pożądanych efektów
8. Kompleks zbożowo-pastewny mocny jest glebą wilgotną, ale zabiegi melioracji znacznie poprawiają jej warunki.
9. Kompleks zbożowo-pastewny słaby jest podobny do poprzedniego. 
10. Kompleks pszenny górski obejmuje wszystkie gleby lepsze, leżące powyżej 300 metrów n.p.m. 
11. Kompleks zbożowy górski to również gleby położone powyżej 300 metrów n.p.m., ale są mniej urodzajne od poprzednich.
12. Kompleks owsiano-ziemniaczano górski to gleby znajdujące się na wysokości około 500 metrów n.p.m., na których uprawia się owies, ziemniaki i trawy.
13. Kompleks owsiano-pastewny górski obejmuje gleby na wysokości około 750 metrów n.p.m., które są przeznaczone pod pastwiska i uprawę owsa. 
14. Kompleks gleb ornych przeznaczonych pod zalesianie, czego główną przyczyną jest zbyt duża wilgotność, aby móc na niej uprawiać rośliny. 
 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb Wasze opinie

5-3 =
  • A annna 02.12.2023

    kompleks pszenne sa tak cennne że nie może być prowadzona gospodarka łowiecka na nich