Eszkola

Profile glebowe

Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę do głębokości ok 1,5 metra, który przedstawia  jej budowę. 
Każdy typ gleb ma sobie właściwe poziomy zależne od procesów glebotwórczych, jakie zachodziły w danej glebie, w danym środowisku i w danym klimacie, dlatego w swojej budowie mają różne poziomy glebowe, czyli warstwy gleby odróżniająca się od sąsiadujących barwą, składem chemicznym, konsystencją. 

Na ogół można wyróżnić następujące poziomy główne: 
- organizmy żywe (rośliny, bakterie, grzyby nierozłożone lub częściowo rozłożone) 
- próchnica - martwe organizmy w różnym stopniu rozkładu
- warstwę wymywania (kiedyś bielicowania, płowienia) - warstwa, z której woda wymywa różne substancje 
- warstwę wmywania/wzbogacania/brunatnienia - warstwę, gdzie woda osadza to co wymyła wcześniej
- skała macierzysta - skała, z której powstała gleba 

Poziomy glebowe

Profile glebowe

źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Soil#/media/File:Soil_profile.png

Poziomy są odpowiednio oznaczane:
- O- poziom ściółki leśnej (warstwa organiczna)
- A- poziom próchniczy
- E- poziom wymywania
- B- poziom wzbogacania
- C- poziom skały macierzystej 

Dodatkowo są wyróżniane poziomy:
- G- poziom glejowy- poziom za bardzo nasączony wodą 
- P- poziom bagienny
- D- podłoża mineralne
- M- poziom murszenia- poziom odwodniony 
- L- poziom osadów podwodnych
- R- podłoże skalne
Są to poziomy główne wyznaczane na podstawie intensywności zmian skały macierzystej przez zachodzące w glebie procesy glebotwórcze, które zachodzą w odpowiednim sobie środowisku, klimacie i tempie. Dlatego wykształcają się różne gleby .
Poziom mieszany zaznacza się gdy cechy poziomów są wyraźne. Oznacza się np.  A/E
Gdy nie ma wyraźnej granicy między nimi i widać cechy dwóch sąsiadujących ze sobą poziomów np. poziom próchniczy przechodzi w poziom wymywania jest to poziom przejściowy  i oznacza się go w taki sposób AE, z tym że pierwsza litera oznacza poziom, do którego jest on bardziej podobny, czyli jeśli jest AE to opisywany poziom jest bardziej podobny do poziomu próchniczego, ale ma też cechy poziomu wymywania. 
Rozpoznanie budowy profilu glebowego pozwala zakwalifikować glebę do odpowiedniego typu. 

Profile glebowe Wasze opinie

4+5 =

Oprócz profile glebowe może Ci się przydać