Eszkola

Formy podziemne krasu - jak powstają?

Krasowienie lub inaczej karbonatyzacja to proces polegający na rozpuszczaniu skał zawierającej węglan wapnia (CaCO3)przez wodę z rozpuszczonym w niej dwutlenkiem węgla (CO2). Skały podatne na rozpuszczanie muszą zawierać minimum 70% węglanu wapnia, więc są to wapienie, dolomity, w mniejszym stopniu gipsy, margle, anhydryty. Jeśli skała zawiera od 70 do 90% w skale rozwija się kras niepełny, czyli w rzeźbie terenu dominują formy erozyjne i denudacyjne i dodatkowo formy krasowe. Kras pełny rozwija się w skałach, które mają ponad 90% węglanu wapnia w sobie – dominują tylko formy krasowe. Zawartość tego związku w skale jest zależna od zawartości minerałów ilastych w skale -  musi być ich mało, żeby zaszły procesy krasowe, ponieważ minerały ilaste chłoną wodę nie dopuszczając tym samym do jej aktywności. 
Im klimat jest bardziej wilgotny i  bardziej ciepły tym szybciej zachodzi krasowienie

FORMY PODZIEMNE
Jaskinie
Jaskinia to próżnia naturalnego pochodzenia wytworzona przez przepływająca wodę, która erodowała skały. Dokładniej zachodził proces korozji, czyli ścierania. 
Dwutlenek węgla zawarty w wodzie miesza się z atmosferą (z powietrzem), woda odparowuje i wytrąca się węglan wapnia w postaci nacieków. Mogą się gromadzić u stropu jaskini i wtedy są nazwane stalaktytami, gdy narastają z podłoża są to stalagmity, gdy jedne i drugie się połączą powstaje stalagnat. Nacieki o nieuregulowanym kształcie o heliktyty.
Osady jaskiniowe – namuliski
Namuliski są osadami klastycznymi, czyli złożonymi z różnej wielkości skał okruchowych. 

Formy podziemne krasu Wasze opinie

8+7 =

Oprócz formy podziemne krasu może Ci się przydać