Eszkola

Formy ukształtowania powierzchni Ziemi – charakterystyka

Formy ukształtowania powierzchni Ziemi wydziela są głównie na podstawie kryterium wysokościowego. Są to niziny wyżyny i góry. 
Niziny to obszary sięgające do 300 m n.p.m. Mogą być płaskie, faliste lub pagórkowate. Niekiedy leżą na nich obszary położone poniżej poziomu morza, tzw. depresje. 
Wyżyną nazywany jest obszar położony powyżej 300 m n.p.m. o równinne rzeźbie. 
W przypadku gdy nizina i wyżyna jest otoczona wzniesieniami nazywana jest kotliną. 
Góry są najwyżej wyniesionymi obszarami na kuli Ziemskiej. Powstają w wyniku ruchów górotwórczych. 
 

Formy ukształtowania powierzchni Ziemi Wasze opinie

4×1 =