Eszkola

Rolnictwo – uwarunkowania pozaprzyrodnicze

Warunki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa dzielą się na społeczno-ekonomiczne, zasoby siły roboczej, strukturę agrarną, kulturę rolną, politykę państwa, uwarunkowania międzynarodowe.

Warunki społeczno-ekonomiczne. Kraje wysoko rozwinięte charakteryzują się dobrze rozwijającym się rolnictwem ze względu na wysokie nakłady finansowe na jego rozwój, dlatego nie ma potrzeby zatrudniania dużej ilości osób do pracy. Kraje, które są słabo rozwinięte gospodarczo uprawiają rolnictwo niezmechanizowane lub w małym stopniu zmechanizowane, niedoinwestowane, a tego względu istnieje potrzeba zatrudnienia wielu osób. Dodatkowo w tych krajach dominuje uprawa roślin wymagających dużego nakładu czasu. 

Struktura agrarna informuje o wielkości gospodarstw rolnych oraz o stosunkach własnościowych. Gospodarstwa rolne mogą być własnością wspólną danej społeczności, własnością prywatną, własnością państwową lub własnością spółdzielczą. 

Kultura rolna to różnego rodzaju działania podejmowane, aby utrzymać ziemie w stanie użyteczności rolnej. Zalicza się do nich stosowanie nowoczesnych metod upraw, mechanizacje rolnictwa, zamianę gatunków roślin na bardziej wydajne i ekonomiczne, stosowanie odpowiedniego nawożenia gleb. W utrzymaniu odpowiedniej wydajności gleby ważne jest jej nawadnianie na terenach suchych lub odwadnianie na terenach zbyt mokrych. 
Nawożenie zapobiega zubożeniu składników pokarmowych w wykorzystywanej glebie. Nawozy mogą być naturalne i sztuczne. Najlepsze są nawozy naturalne w postaci obornika, gdyż wysypywana na glebę chemia zawarta w nawozach sztucznych jest później pochłaniana przez rośliny. Dodatkowo, aby uchronić je i zapewnić odpowiedni wzrost stosuje się środki ochrony roślin takie jak pestycydy, czyli preparaty bakteriobójcze i grzybobójcze (zwalczają choroby). Herbicydy usuwają pojawiające się chwasty, natomiast insektycydy pokonują owady zjadające rośliny. 
Mechanizacja rolnictwa pozwala na szybszą i bardziej wydajną pracę na roli. Maszyny rolnicze w dużym stopniu ułatwiają rolnikowi pracę. Poziom mechanizacji rolnictwa ocenia się na podstawie liczby hektarów gruntów ornych przypadających na jeden traktor.

Kraje wysoko rozwinięte stosują rolnictwo ekologiczne, czyli uprawiają rośliny w oparciu o wyłącznie naturalne środki bez używania środków chemicznych. 
Poziom rolnictwa poszczególnych krajów jest uwarunkowany międzynarodowo ze względu na ceny produktów rolnych na rynkach światowych oraz stosowaną politykę cenową dużych koncernów produkcyjnych. 
 

Rolnictwo - uwarunkowania pozaprzyrodnicze Wasze opinie

6-1 =

Oprócz rolnictwo - uwarunkowania pozaprzyrodnicze może Ci się przydać