Eszkola

Wzór na zasoby siły roboczej wzór

Wzór na zasoby siły roboczej ma postać:

\(S_r = Z + B\)

Wyjaśnienie symboli:

\(S_r\) - aktywni zawodowo (zasoby siły roboczej)

\(Z\) - zatrudnieni

\(B\) - bezrobotni


Wzór na współczynnik aktywności zawodowej

Wzór na zasoby siły roboczej - jak stosować w praktyce?

1×6 =