Eszkola

Wzór na wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CF wzór

Wzór na wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CF (cash flow, CF) ma postać:

\(P/CF = \dfrac{\text{rynkowa cena akcji}}{\text{cash flow na 1 akcję}}\)


gdzie CF - przepływ pieniężny w uproszczonej wersji = zysk netto + amortyzacja

Wzór na wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CF - jak stosować w praktyce?

9+1 =