Eszkola

Wzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BV wzór

Wzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej  P/BV ma postać:

\(P/BV = \dfrac{\text{rynkowa cena akcji}}{\text{wartość księgowa akcji}}\)


przy czym wartość księgowa spóki = aktywa - zobowiązania - kapitał uprzywilejowany.

Wzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BV - jak stosować w praktyce?

1×2 =