Eszkola

Wzór na efektywność prywatną konsumenta wzór

Wzór na efektywność prywatną konsumenta ma postać:

\(\dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}} = K_{ss} = \dfrac{c_x}{c_y}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\dfrac{U_{zk(x)}}{U_{zk(y)}}\) - stosunek użyteczności krańcowych dóbr X i Y

\(K_{ss}\) - krańcowa stopa substytucji między dobrami X i Y

\(\dfrac{c_x}{c_y}\) - stosunek cen dóbr X i Y

Spełnienie powyższego warunku oznacza, że konsument osiągnął swoją efektywność prywatną.


Wzór na efektywność społeczną

Wzór na efektywność prywatną producenta

Wzór na efektywność społeczną w sferze konsumpcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze produkcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze wymiany

Wzór na efektywność prywatną konsumenta - jak stosować w praktyce?

9+3 =