Eszkola

Wzór na zamierzone inwestycje wzór

Wzór na zamierzone inwestycje ma postać:

\(I = Y - C\)

Wyjaśnienie symboli:

\(I\) - zamierzone inwestycje

\(Y\) - dochód narodowy w stanie równowagi

\(C\) - zamierzona (planowane) wydatki konsumpcyjne


W sytuacji równowagi planowane inwestycje są równe planowanym oszczęsnościom \(I = S\)

Wzór na zamierzone inwestycje - jak stosować w praktyce?

9-2 =