Eszkola

Wzór na oscylator stochastyczny K%D wzór

Oscylator stochastyczny K%D złożony jest z dwóch linii: %K i %D.

Linię %K obliczamy ze wzoru:

\(K = \dfrac{C - L_n}{H_n - L_n} \cdot 100\)


Wyjaśnienie symboli:

\(C\) - ostatnia cena zamknięcia

\(H_n\) - maksimum z n sesji

\(L_n\) - minimum z n sesji


Linia %D obliczamy jako średnią ruchomą (MA) dla linii %K liczonej dla m sesji

Wzór na oscylator stochastyczny K%D - jak stosować w praktyce?

6+5 =