Eszkola

Wzór na efektywność prywatną producenta wzór

Wzór na efektywność prywatną producenta ma postać:

\(\dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}} = K_{st} = \dfrac{c_x}{c_y}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\dfrac{K_{k(x)}}{K_{k(y)}}\) - stosunek kosztów krańcowych dóbr X i Y

\(K_{st}\) - krańcowa stopa transformacji dobrami X i Y

\(\dfrac{c_x}{c_y}\) - stosunek cen dóbr X i Y

Spełnienie powyższego warunku oznacza, że producent osiągnął swoją efektywność prywatną.


Wzór na efektywność społeczną

Wzór na efektywność prywatną konsumenta

Wzór na efektywność społeczną w sferze konsumpcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze produkcji

Wzór na efektywność społeczną w sferze wymiany

Wzór na efektywność prywatną producenta - jak stosować w praktyce?

7×5 =