Matematyka

Nierówności liniowe

 1. Nierówności liniowe – Zadanie 1

 2. Nierówności liniowe – Zadanie 2

 3. Nierówności liniowe – Zadanie 3

Równania kwadratowe

 1. Równania kwadratowe – Zadanie 1

 2. Równania kwadratowe – Zadanie 2

 3. Rozwiązywanie równań kwadratowych – Zadanie 1

 4. Rozwiązywanie równań kwadratowych – Zadanie 2

 5. Rozwiązywanie równań kwadratowych – Zadanie 3

 6. Wzory Viete’a – Zadanie 1

 7. Wzory Viete’a – Zadanie 2

 8. Wzory Viete’a – Zadanie 3

Równania liniowe

 1. Równania liniowe – Zadanie 1

 2. Równania liniowe – Zadanie 2

 3. Rozwiązywanie równań liniowych – Zadanie 1

 4. Rozwiązywanie równań liniowych – Zadanie 2

 5. Rozwiązywanie równań liniowych – Zadanie 3

Funkcja kwadratowa

 1. Funkcja kwadratowa – Zadanie 1

 2. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej – Zadanie 1

 3. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej – Zadanie 2

 4. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 1

 5. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 2

 6. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 3

 7. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 4

 8. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej – Zadanie 5

 9. Wykres funkcji kwadratowej – Zadanie 1

 10. Wykres funkcji kwadratowej – Zadanie 2

 11. Wykres funkcji kwadratowej – Zadanie 3

 12. Wykres funkcji kwadratowej – Zadanie 4

Funkcja liniowa

 1. Funkcja liniowa – Zadanie 1

 2. Funkcja liniowa – Zadanie 2

 3. Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 1

 4. Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 2

 5. Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 3

 6. Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 4

 7. Odległość punktu od prostej – Zadanie 1

 8. Odległość punktu od prostej – Zadanie 2

 9. Para prostych – Zadanie 1

 10. Para prostych – Zadanie 2

 11. Para prostych – Zadanie 3

 12. Para prostych – Zadanie 4

 13. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty – Zadanie 1

 14. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty – Zadanie 2

 15. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty – Zadanie 3

Logarytmy

 1. Logarytm – Zadanie 1

 2. Logarytm – Zadanie 2

 3. Logarytm – Zadanie 3

 4. Nierówności logarytmiczne – Zadanie 1

 5. Równania logarytmiczne – Zadanie 1

 6. Równania logarytmiczne – Zadanie 2

 7. Równania logarytmiczne – Zadanie 3

 8. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 1

 9. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 2

 10. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 3

 11. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 4

 12. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 5

 13. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 6

 14. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 7

 15. Właściwości i wzory logarytmów – Zadanie 8

 16. Wykres funkcji logarytmicznej – Zadanie 1

Ułamki

 1. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

 2. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – Zadanie 1

 3. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – Zadanie 2

 4. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – Zadanie 3

 5. Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

 6. Mnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 1

 7. Mnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 2

 8. Mnożenie i dzielenie ułamków – Zadanie 3

 9. Mnożenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

 10. Rozszerzanie ułamków – Zadanie 1

 11. Rozszerzanie ułamków – Zadanie 2

 12. Skracanie ułamków – Zadanie 1

 13. Skracanie ułamków – Zadanie 2

 14. Skracanie ułamków – Zadanie 3

 15. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika – Zadanie 1

 16. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika – Zadanie 2

 17. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika – Zadanie 3

 18. Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy – Zadanie 1

 19. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe – Zadanie 1

 20. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe – Zadanie 1

 21. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe – Zadanie 2

Układ równań

 1. Metoda graficzna – Zadanie 1

 2. Metoda graficzna – Zadanie 2

 3. Metoda graficzna – Zadanie 3

 4. Metoda graficzna – Zadanie 4

 5. Metoda graficzna – Zadanie 5

 6. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 1

 7. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 2

 8. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 3

 9. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 4

 10. Metoda przeciwnych współczynników – Zadanie 5

 11. Metoda wyznaczników – Zadanie 1

 12. Metoda wyznaczników – Zadanie 2

 13. Metoda wyznaczników – Zadanie 3

 14. Metoda wyznaczników – Zadanie 4

 15. Metoda wyznaczników – Zadanie 5

 16. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 1

 17. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 2

 18. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 3

 19. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 4

 20. Układ równań - Metoda podstawiania - Zadanie 5

 21. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 1

 22. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 2

 23. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 3

 24. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 4

 25. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne – Zadanie 5

Wartość bezwzględna

 1. Nierówności z wartością bezwzględną – Zadanie 1

 2. Nierówności z wartością bezwzględną – Zadanie 2

 3. Nierówności z wartością bezwzględną – Zadanie 3

 4. Nierówności z wartością bezwzględną – Zadanie 4

 5. Równania z wartością bezwzględną – Zadanie 1

 6. Równania z wartością bezwzględną – Zadanie 2

 7. Równania z wartością bezwzględną – Zadanie 3

 8. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna – Zadanie 1

 9. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna – Zadanie 2

 10. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna – Zadanie 3

 11. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna – Zadanie 4

 12. Wartość bezwzględna (moduł) – Zadanie 1

 13. Wartość bezwzględna (moduł) – Zadanie 2

 14. Wartość bezwzględna (moduł) – Zadanie 3

Algebra

 1. Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) – Zadanie 1

 2. Największy wspólny dzielnik ( NWD ) – Zadanie 1

 3. Rozkład liczby na czynniki pierwsze – Zadanie 1

Ciągi

 1. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 1

 2. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 10

 3. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 11

 4. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 2

 5. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 3

 6. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 4

 7. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 5

 8. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 6

 9. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 7

 10. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 8

 11. Ciąg arytmetyczny – Zadanie 9

 12. Ciąg geometryczny – Zadanie 1

 13. Ciąg geometryczny – Zadanie 2

 14. Ciąg geometryczny – Zadanie 3

 15. Ciąg geometryczny – Zadanie 4

 16. Ciąg geometryczny – Zadanie 5

 17. Ciąg geometryczny – Zadanie 6

 18. Ciąg geometryczny – Zadanie 7

 19. Ciąg geometryczny – Zadanie 8

 20. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie - Zadanie 1

 21. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie - Zadanie 2

 22. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie - Zadanie 3

 23. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie - Zadanie 4

 24. Indukcja matematyczna – Zadanie 1

 25. Indukcja matematyczna – Zadanie 2

 26. Indukcja matematyczna – Zadanie 3

 27. Indukcja matematyczna – Zadanie 4

 28. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 1

 29. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 2

 30. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 3

 31. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 4

 32. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 5

 33. Wzór ogólny ciągu - Zadanie 6

Funkcja i jej własności

 1. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 1

 2. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 2

 3. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 3

 4. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 4

 5. Asymptota pozioma i ukośna – Zadanie 5

Macierze

 1. Mnożenie macierzy – Zadanie 1

 2. Mnożenie macierzy – Zadanie 2

 3. Mnożenie macierzy – Zadanie 3

 4. Mnożenie macierzy – Zadanie 4

 5. Mnożenie macierzy – Zadanie 5

 6. Rozwiniecie Laplace'a – Zadanie 1

 7. Rozwiniecie Laplace'a – Zadanie 2