Eszkola

Miejsce zerowe funkcji liniowej – Zadanie 4 obliczenia

Liczba \(3\) jest miejscem zerowym funkcji \(f(x)=m\cdot x+6\). Oblicz ile wynosi \(m\).

Jeśli liczba \(3\) jest miejscem zerowy funkcji, to znaczy, że po podstawieniu za \(x\) liczby \(3\) do wzoru funkcji, otrzymamy wynik zero, czyli \(f(x)=0\). Podstawiamy więc do wzoru funkcji:

\(x=3\)

\(f(x)=0\)

\(f(x)=m\cdot x+6\)

\(0=m\cdot 3+6\)

\(0=3m+6\)

\(-3m=6 \:\: / \: :(-3)\)

\(m=\frac{6}{-3}\)

\(m=-2\)

Odpowiedź:
Szukana wartość parametru \(m\) wynosi \(-2\).

Jak obliczyć miejsce zerowe funkcji liniowej – zadanie 4 - wyniki

8-4 =