Eszkola

Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe – Zadanie 1 obliczenia

a)
\(0,13=\dfrac{13}{100}\)

b)
\(0,034=\dfrac{34}{1000}\)

c)
\(2,0105=\dfrac{20105}{10000}=2\dfrac{105}{10000}\)

d)
\(34,01=\dfrac{3401}{100}=34\dfrac{1}{100}\)

e)
\(0,900=\dfrac{900}{1000}\)

Jak obliczyć zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe – zadanie 1 - wyniki

6-2 =