Eszkola

Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1 obliczenia

Wykonaj dzielenie ułamków dziesiętnych:

a) \(0,3945:0,08\)

b) \(4,127:0,75\)

c) \(78,17:0,016\)

d) \(0,09941:0,0011\)

e) \(893,1:0,30\)

Rozwiązania

a)
\(0,3945:0,08\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(100\), otrzymujemy postać:

\(39,45:8\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

Wynikiem jest więc:

\(0,3945:0,08=4,93125\)


b)
\(4,127:0,75\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(100\), otrzymujemy postać:

\(412,7:75\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

Otrzymaliśmy wynik, który jest liczbą okresową, możemy go zapisać w postaci:

\(4,127:0,75=5,502(6)\)

c)
\(78,17:0,016\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(1000\), otrzymujemy postać:

\(78170:16\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

wynikiem jest:

\(78,17:0,016=4885,625\)

d)
\(0,09941:0,0011\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(10000\), otrzymujemy postać:

\(994,1:11\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

Otrzymany wynik jest liczbą okresową, i zapiszemy ją w następujący sposób:

\(0,09941:0,0011=90,3(72)\)


e)
\(893,1:0,30\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(10\), otrzymujemy postać:

\(8931:3\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

Otrzymany wynik jest liczbą okresową, i zapiszemy ją w następujący sposób:

\(893,1:0,30=2977\)

Jak obliczyć dzielenie ułamków dziesiętnych – zadanie 1 - wyniki

3×3 =
  • I Inga 24.10.2022

    :)

  • M maja 15.09.2022

    hej

  • E Ewelina 14.09.2022

    4,2:7