Eszkola

Dzielenie ułamków dziesiętnych – Zadanie 1

Wykonaj dzielenie ułamków dziesiętnych:

a) \(0,3945:0,08\)

b) \(4,127:0,75\)

c) \(78,17:0,016\)

d) \(0,09941:0,0011\)

e) \(893,1:0,30\)

Rozwiązania

a)
\(0,3945:0,08\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(100\), otrzymujemy postać:

\(39,45:8\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wynikiem jest więc:

\(0,3945:0,08=4,93125\)


b)
\(4,127:0,75\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(100\), otrzymujemy postać:

\(412,7:75\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków

Otrzymaliśmy wynik, który jest liczbą okresową, możemy go zapisać w postaci:

\(4,127:0,75=5,502(6)\)

c)
\(78,17:0,016\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(1000\), otrzymujemy postać:

\(78170:16\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków

wynikiem jest:

\(78,17:0,016=4885,625\)

d)
\(0,09941:0,0011\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(10000\), otrzymujemy postać:

\(994,1:11\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków

Otrzymany wynik jest liczbą okresową, i zapiszemy ją w następujący sposób:

\(0,09941:0,0011=90,3(72)\)


e)
\(893,1:0,30\)

najpierw mnożymy obie liczby przez \(10\), otrzymujemy postać:

\(8931:3\)

przystępujemy do dzielenia:

Dzielenie ułamków

Otrzymany wynik jest liczbą okresową, i zapiszemy ją w następujący sposób:

\(893,1:0,30=2977\)