Eszkola

Chlorek sodu definicja i właściwości

Chlorek sodu (wzór sumaryczny – NaCl) jest związkiem nieorganicznym, zaliczanym do halogenków. W warunkach standardowych (tj. temp. - 273,15 K, ciśnienie - 105 Pa) ma postać bezbarwnych lub białych kryształów o słonym smaku – jest głównym składnikiem soli kuchennej. 

Związek ten ma budowę jonową – chlor i sód połączone są wiązaniem jonowym, w którym ładunek ujemny zlokalizowany jest na zdecydowanie bardziej elektroujemnym atomie chloru. Masa molowa omawianego związku wynosi 58,44 g/mol.

Gęstość chlorku sodu jest równa 2,16 g/cm3

Kryształy soli mają postać sześcianów. Ich struktura składa się z regularnej sieci jonów Cl-, w której przestrzenie wypełnione są mniejszymi jonami Na+.

Sól bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz dobrze w kilku rozpuszczalnikach organicznych – w kwasie mrówkowym, glicerolu, glikolu etylenowym.

W przyrodzie chlorek sodu występuje m.in. w wodzie morskiej oraz pod postacią minerału – halitu. Jest również ważnym składnikiem płynów ustrojowych organizmów żywych – 0,9% roztwór chlorku sodu nazywany solą fizjologiczną jest stosowany w medycynie m.in. do regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu czy uzupełnienia płynów.

Chlorek sodu jest powszechnie wykorzystywany w przetwórstwie spożywczym jako przyprawa oraz konserwant.
 

Chlorek sodu Wasze opinie

6×4 =

Oprócz chlorek sodu może Ci się przydać