Eszkola

Entropia definicja i właściwości

Entropia pod kątem językowym oznacza chaos, bezład. W termodynamice jest to funkcja stanu (tj. taka wielkość, która zależy tylko i wyłącznie od początkowego i końcowego stanu opisywanego układu, a nie od drogi przemiany, jaką ten układ przeszedł pomiędzy stanami) określająca kierunek przebiegu zjawisk dotyczących przemiany i przepływu energii. Jest miarą rozproszenia energii i nieuporządkowania układu. Jest oznaczana jako s lub S

Pojęcie entropii jest ściśle związane z II zasadą termodynamiki, która mówi, że entropia układu izolowanego, czyli takiego, który nie wymienia energii ani materii z otoczeniem, nie może maleć w czasie (dS ≥ 0). Mówiąc prościej, układ taki dąży do maksymalnego nieuporządkowania.
 

Entropia Wasze opinie

7×7 =