Eszkola

Wzór na entropię polimeryzacji wzór

Wzór na entropię polimeryzacji ma postać:

\(\Delta S=S_p-S_m\)

gdzie:

\(\Delta S\) - zmiana entropii polimeryzacji \([\frac{J}{K}]\),

\(S_p\) - entropia polimeru \([\frac{J}{K}]\),

\(S_m\) - entropia monomeru \([\frac{J}{K}]\).Wzór na entropię polimeryzacji - jak stosować w praktyce?

5-4 =