Eszkola

Wzór na prędkośc elektronu na n-tej orbicie Bohra wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra ma postać:

\(\tau_n = \dfrac{Z e^2}{2 \varepsilon_0 n h}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\tau_n\) - prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra

\(Z\) - liczba atomowa \([-]\)

\(e\) - ładunek alementarny, \(e =1,6021917 \cdot 10^{-19} \: C\)

\(\varepsilon_0\) - przenikalność elektryczna próżni,  \(\varepsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \: \dfrac{F}{m}\)

\(n\) - numer orbity (kolejne liczby całkowite 1, 2, 3, ... )

\(h\) - stala Plancka,  \(h =6,626196 \cdot 10^{-34} \: J \cdot s\)


Jednostki:

\(m\) - metr

\(F\) - farad

\(s\) - sekunda

\(J\) - dżul

\(C\) - kulomb


Wzór na energię potencjalną elektronu

Wzór na energię kinetyczną elektronu

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra)

Wzór na orbitalny moment pędu

Wzór na promień n-tej orbity Bohra

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania v

Równanie orbity Bohra

Wzór na prędkośc elektronu na n-tej orbicie Bohra - jak stosować w praktyce?

6×3 =