Eszkola

Wzór na promień n-tej orbity Bohra wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na promień n-tej orbity Bohra  ma postać:

\(r_n = n^2 \dfrac{\varepsilon_0 h^2}{\pi Z e^2 m}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(r_n\) - promień n-tej orbity Bohra \([m]\)

\(n\) - numer orbity (kolejne liczby całkowite 1, 2, 3, ... )

\(\varepsilon_0\) - przenikalność elektryczna próżni,  \(\varepsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \: \dfrac{F}{m}\)

\(e\) - ładunek alementarny, \(e =1,6021917 \cdot 10^{-19} \: C\)

\(h\) - stala Plancka,  \(h =6,626196 \cdot 10^{-34} \: J \cdot s\)

\(Z\) - liczba atomowa \([-]\)

\(m\) - masa elektronu  \(m = 9,109558 \cdot 10^{-31} \: kg\)


Jednostki:

\(m\) - metr

\(F\) - farad

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

\(J\) - dżul


Wzór na energię potencjalną elektronu

Wzór na energię kinetyczną elektronu

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra)

Wzór na orbitalny moment pędu

Wzór na prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania v

Równanie orbity Bohra

Wzór na promień n-tej orbity Bohra - jak stosować w praktyce?

7+7 =