Eszkola

Wzór na równanie Ilkoviča wzór

Równanie Ilkoviča - wzór

Równanie  Ilkoviča wyraża się wzorem:

\(I_{d,1}=kzcD^{\frac{1}{2}}m^{\frac{2}{3}}t^{\frac{1}{6}}\)

gdzie:

\(I_{d,1}\) - wartość granicznego prądu dyfuzyjnego (wysokość fali polarograficznej) mierzona przy końcu trwania kropli \([\mu A]\),

\(c\) - stężenie substancji badanej - depolaryzatora \([\frac{mmol}{dm^3}]\),

\(z\) - liczba elektronów biorących udział w reakcji elektrodowej \([-]\),

\(D\) - współczynnik dyfuzji \([\frac{cm^2}{s}]\),

\(m\) - wydajność kapilary\([\frac{mg}{s}]\),

\(t\) - czas trwania kropli lub czas mierzony od początku trwania kropli \([s]\).

\(k\)stała wynosząca 607 dla prądu średniego w czasie życia kropli (w tym przypadku t oznacza czas trwania kropli), lub 708 dla prądu chwilowego (w tym przypadku t oznacza czas liczony od początku trwania kropli),

Przy zachowaniu stałych warunków (temperatura, promień kapilary, lepkość roztworu) można Równanie Ilkoviča przedstawić w uproszczonej postaci:

\(I_{d,1}=kc\)

Wzór na równanie Ilkoviča - jak stosować w praktyce?

8+7 =