Eszkola

Wzór na względny czas retencji wzór

Wzór na względny czas retencji ma postać:

\(r_{i,w}=\cfrac{t_{R_i}^{'}}{t_{R_w}^{'}}\)

gdzie:

\(r_{i,w}\) - względny czas retencji,

\(t_{R_i}^{'}\) - zredukowany czas retencji dla dowolnej substancji \([min]\),

\(t_{R_w}^{'}\) - zredukownay czas retencji dla substancji wzorcowej  \([min]\).


Wzór na względny czas retencji - jak stosować w praktyce?

9-3 =