Eszkola

Zasada nieoznaczoności Heisenberga - wzór wzór

Zasada nieoznaczoności Heisenberga ma postać:

\(\Delta x\cdot \Delta p_x \geq \cfrac {h}{4\pi}=\cfrac{\not{h}}{2}\)

gdzie:

\(\Delta x\) - nieokreśloność pomiaru położenia (odchylenie standardowe położenia) \([m]\),

\(\Delta p_x\) - nieokreślność pomiaru pędu (odchylenie standardowe pędu) \([N\cdot s]\),

\(h\) - stała Plancka, \(h= 6,626196\cdot 10^{-34} [J\cdot s]\),

\(\not{h}\) - zredukowana stała Plancka (stała Diraca) \(\not{h}=1,0545919 (18)\cdot 10^{-34} [J\cdot s]\).


Zasada nieoznaczoności Heisenberga - wzór - jak stosować w praktyce?

7-1 =