Eszkola

Wzór na szybkość sedymentacji układu koloidalnego

Wzór na szybkość sedymentacji układu koloidalnego ma postać:

\(v=BF\)

gdzie:

\(v\) - szybkość sedymentacji układu koloidalnego,

\(B\) - współczynnik proporcjonalności,

\(F\) - siła powodująca sedymentację.