Eszkola

Współczynnik proporcjonalności wzór

Współczynnik proporcjonalności ma postać:

\(k = \dfrac{1}{4 \pi \varepsilon}\)

lub w przyapdku próżni:

\(k = \dfrac{1}{4 \pi \varepsilon_0}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(k\) - współczynnik proporcjonalności \([\dfrac{N \cdot m^2}{C^2}]\)

\(\varepsilon\) - przenikalność elektryczna danego ośrodka \([\dfrac{C^2}{N \cdot m^2}]\)

\(\varepsilon_0\) - przenikalność elektryczna próżni (stała dielektryczna), \(\varepsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \: \dfrac{C^2}{N \cdot m^2}\)


Jednostką przenikalności elektrycznej w układzie SI jest \(\dfrac{F}{m}\)


Jednostki:

\(F\) - farad

\(m\) - metr

\(C\) - kulomb

\(N\) - niuton

Współczynnik proporcjonalności - jak stosować w praktyce?

9-4 =

Oprócz - wzór na współczynnik proporcjonalności może Ci się przydać