Eszkola

Wzór na prędkość fali wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Aby obliczyć prędkość fali (nie tylko fali dźwiękowej) należy skorzystać z wzoru:

\(v=\dfrac{\lambda}{T}\)   lub   \(v=\lambda \cdot f\)

gdzie:

\(v\) – prędkość fal \(\left [\dfrac{m}{s} \right]\),

\(T\) – okres drgań fali [s],

\(\lambda\) – długość fali dźwiękowej [m],

\(f\) – częstotliwość fal [Hz].

Wzór na prędkość fali - jak stosować w praktyce?

3+4 =
  • R rafal 19.12.2022

    50 cm struny drga z częstotliwością 3000 Hz, oblicz prędkość