Eszkola

Wzór na częstotliwość fali dźwiękowej wzór

Wzór na częstotliwość fali dźwiękowej ma postać:

\(f= \dfrac{v}{\lambda}\)   lub   \(f=\dfrac{1}{T}\)   lub   \(f=\dfrac{\omega}{2\pi}\)

gdzie:

\(f\) – częstotliwość dźwięku [Hz],

\(v\) – prędkość fali (dotyczy to fal harmonicznych) \(\left [ \dfrac{m}{s} \right ]\)

\(\lambda\) – długość fali dźwiękowej [m],

\(T\) – okres drgań fali [s],

\(\omega\) – pulsacja [rad/s].

Wzór na częstotliwość fali dźwiękowej - jak stosować w praktyce?

5+2 =