Eszkola

Wzór na opór elektryczny (rezystancja) wzór

Wzór na opór elektryczny (rezystancja) ma postać:

\(R = \dfrac{U}{I}   [\Omega]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(R\) - opór elektryczny \([\dfrac{\frac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s}}{\frac{C}{s}} = \dfrac{V}{A} = \Omega]\)

\(U\) - napięcie prądu elektrycznego \([\dfrac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s} = \dfrac{J}{C} = V]\)

\(I\) - natężenie prądu \([\dfrac{C}{s} = A]\)

 

Jednostki:

\(\Omega\) - omega

\(V\) - wolt

\(J\) - dżul

\(C\) - kulomb

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

Wzór na opór elektryczny (rezystancja) - jak stosować w praktyce?

3+1 =