Eszkola

Wzór na opór właściwy (rezystywność) wzór

Opór właściwy (rezystywność) ma postać:

\(\rho = \dfrac{R \cdot S}{l}   [\Omega \cdot m]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\rho\) - opór właściwy \([\dfrac{\frac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s} \cdot m^2}{\frac{C}{s} \cdot m} = \dfrac{V}{A} \cdot m = \Omega \cdot m]\)

\(R\) - opór elektryczny \([\dfrac{\frac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s}}{\frac{C}{s}} = \dfrac{V}{A} = \Omega]\)

\(S\) - pole przekroju poprzeczego \(m^2\)

\(l\) - długość elementu \(m\)

 

Jednostki:

\(\Omega\) - omega

\(\Omega \cdot m\) - omometr

\(C\) - kulomb

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

Wzór na opór właściwy (rezystywność) - jak stosować w praktyce?

6-3 =