Eszkola

Prawo Ohma wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prawo Ohma wzór


Natężenie prądu stałego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia elektrycznego występującego miedzy końcami przewodnika a odwrotnie proporcjonalne do rezystancji.

\(R=\dfrac{U}{I}\)

 

gdzie:

\(I\) – natężenie prądu elektrycznego \([A]\)

\(U\) – napięcie prądu elektrycznego \([V]\)

\(R\) – rezystancja (opór elektryczny) \([ \Omega ]\)

Prawo Ohma - jak stosować w praktyce?

4×1 =