Eszkola

Wzór na poziom mocy akustycznej wzór

Aby obliczyć tą wartość niezbędne jest obliczenie mocy akustycznej.
Wzór na poziom mocy akustycznej obliczamy ze wzoru:

\(L=10\cdot \log \dfrac{P}{P_0}\)

gdzie:

\(L\) – poziom mocy akustycznej [dB]

\(P\)moc akustyczna [W]

\(P_0\) – moc akustyczna odniesienia, która wynosi \(P_0= 10^{-12}W\)

Wzór na poziom mocy akustycznej - jak stosować w praktyce?

8-4 =