Eszkola

Druga prędkość kosmiczna wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Druga prędkość kosmiczna to prędkość jaką trzeba nadać obiektowi, aby opuściło na zawsze pole grawitacyjne danego ciała niebieskiego, poruszając się dalej ruchem swobodnym.

Wartość II energii kosmicznej dla Ziemi wynosi: \(v=11,2 \dfrac{km}{s}\)

Wzór na drugą energię kosmiczną ma postać:

\(v_{II} = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(v_{II}\) - druga prędkość kosmiczna

\(\left[ \sqrt{\dfrac{\dfrac{N \cdot m^2}{kg^2}\cdot kg}{m}} = \dfrac{N \cdot m^2}{kg \cdot m} = \dfrac{N \cdot m}{kg} = \dfrac{kg \cdot m}{s^2} \cdot \dfrac{m}{kg} = \dfrac{m}{s}\right]\) lub \([\dfrac{km}{s}]\)

\(G\) - stała grawitacji \(G = 6,6732 \cdot 10^{-11} \dfrac{ N \cdot m^2}{kg^2}\)

\(R\) - promień ciała niebieskiego \([m]\) lub \([km]\)


Pierwsza prędkość kosmiczna

Trzecia prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna - jak stosować w praktyce?

5-1 =