Eszkola

Trzecia prędkość kosmiczna wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Trzecia prędkość kosmiczna to prędkość pozwalająca opuścić pole grawitacyjne Słońca.

Wartość III energii kosmicznej dla Ziemi wynosi: \(v_{III} = 42,1 \dfrac{km}{s}\)

Wzór na trzecią energię kosmiczną ma postać:

\(v_{III} = \sqrt{\dfrac{2GM}{a}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(v_{III}\) - trzecia prędkość kosmiczna 

\(\left[ \sqrt{\dfrac{\dfrac{N \cdot m^2}{kg^2}\cdot kg}{m}} = \dfrac{N \cdot m^2}{kg \cdot m} = \dfrac{N \cdot m}{kg} = \dfrac{kg \cdot m}{s^2} \cdot \dfrac{m}{kg} = \dfrac{m}{s}\right]\) lub \([\dfrac{km}{s}]\)

\(G\) - stała grawitacji \(G = 6,6732 \cdot 10^{-11} \dfrac{ N \cdot m^2}{kg^2}\)

\(M\) - masa ciała niebieskiego \([kg]\)

\(a\) - promień orbity ciała niebieskiego \([m]\) lub \([km]\)


Pierwsza prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna

Trzecia prędkość kosmiczna - jak stosować w praktyce?

8-4 =