Eszkola

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym wzór

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym ma postać:

\(s = V_0 \cdot t - \dfrac{at^2}{2}    [m]\)

\(s = V_{śr} \cdot t \)

Wyjaśnienie symboli:

\(s\) - droga przebyta przez ciało w czasie t \([m]\)

\(V_0\) - prędkość początkowa ciała \([\dfrac{m}{s}]\)

\(V_{śr}\) - prędkość średnia ciała \([\dfrac{m}{s}]\)

\(a\) - przyspieszenie \([\dfrac{m}{s^2}]\)

\(t\) - czas \([s]\)

 
 Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr


Wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym

Wzór na prędkość średnią w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy opóźnionym

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym opóźnionym - jak stosować w praktyce?

6×7 =