Eszkola

Wzór na natężenie fali dźwiękowej (natężenie akustyczne) wzór

Natężenie dźwięku podaje ile energii przenoszonej przez fale akustyczne przepływa w ciągu jednej sekundy przez pole powierzchni prostopadłe do kierunku rozchodzenia się dźwięku o wymiarach 1 m2. Jednostką natężenia dźwięku w układzie SI jest W/m2.

Aby wyprowadzić wzór na natężenie fali dźwiękowej wystarczy podzielić wzór na moc P źródła dźwięku przez pole przekroju A.

\(I=\dfrac{P}{A}=\dfrac{\dfrac{1}{2}\varrho \cdot A \cdot v\cdot \omega ^2\cdot x^2}{A}\)

więc wzór na natężenie fali dźwiękowej będzie miał postać

\(I=\dfrac{1}{2}\varrho \cdot v\cdot \omega ^2\cdot x^2\)

gdzie:

\(I\) – natężenie fali dźwiękowej \(\dfrac{W}{m^2}\),

\(\varrho\)gęstość powietrza \( \left [ \dfrac{kg}{m^3} \right ]\),

\(x\) – amplituda drgań płytki harmonicznie drgającej [m],

\(v\)prędkość fali dźwiękowej równa ilorazowi odległości jakie przebywa zaburzenie (fala) do czasu w którym to następuje \(\left [ \dfrac{m}{s} \right ]\),

\(\omega\) – pulsacja [rad/s], \(\omega=2\pi f\), gdzie f to częstotliwość drgań.

 

Często obliczając natężenie dźwięku oblicza się również poziom natężenia dźwięku (decybele).

Wzór na natężenie fali dźwiękowej (natężenie akustyczne) - jak stosować w praktyce?

7-3 =
  • Łukasz 29.03.2024

    A mógł by ktoś wyprowadzić wzór od formy I=P/A do I=1/2ϱ⋅A⋅v⋅ω2⋅x2/A