Eszkola

Fale akustyczne co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędziaFale akustyczne
– jest to zaburzenie, które polega na przenoszeniu energii przez drgające cząsteczki jednak niepowodujące ogólnego przemieszczenia tych cząsteczek. Tak drgające cząsteczki można określić pojęciem ośrodka sprężystego. Falowe drgania cząstek powodują chwilowe zmiany ciśnienia i gęstości, wartość tych zmian można opisać za pomocą ciśnienia akustycznego (w decybelach).

Fale akustyczne można podzielić w zależności od ich częstotliwości na:

 - fale infradźwiękowe

 - fale dźwiękowe (ucho ludzkie jest w stanie usłyszeć tylko fale dźwiękowe)

 - fale ultradźwiękowe

 - fale hiperdźwiękowe
 
Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi fale akustyczne, są częstotliwość fali oraz długość fali, jednak w życiu codziennym najczęściej opisuje się fale akustyczne za pomocą ciśnienia akustycznego (w decybelach). Fale akustyczne można podzielić w zależności kształtu. Wyróżnia się:

 - fale płaskie najprostszy rodzaj fali, jej czoło jest płaskie jak ściana,

 - fale cylindryczne (powodowaną przez pulsujący walec)

 - fale kuliste powodowaną przez kulę (wybuch bomby w powietrzu powoduje taką falę)

 
Właściwości fal akustycznych są takie same jak ogólne prawa i własności fal.

Fale akustyczne Wasze opinie

9-4 =