Eszkola

Hiperdźwięki co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Hiperdźwięki są to fale, które mają bardzo wysoką częstotliwość. Ich dolną granicą jest częstotliwość 100 000 000 Hz inaczej 100 MHz, która jest górną granicą ultradźwięków. Tam gdzie kończą się ultradźwięki, zaczynają się hiperdźwięki.
Hiperdźwięki mogą rozchodzić się jedynie w kryształach z powodu tak dużej częstotliwości, ponieważ są falami, których długość jest mniejsza niż odległości między cząsteczkami w środowisku słabo oddziałujących cząstek (gazach), co powoduje zanikanie fal w gazach, inaczej mówiąc hiperdźwięki zanikają w gazach. Hiperdźwięki nie są falami długimi, ponieważ do wytworzenia takiej fali potrzeba przykładowo płytki drgającej milion razy na sekundę, taka płytka drga prawie w miejscu, bo urządzenie, które drgałoby tak szybko i to z dużą amplitudą byłoby trudne do wybudowania a energia, jaką by pobierało prawdopodobnie mogłaby zasilić niejedno miasteczko. Nie odnotowuje się hiperdźwięków w naturze. Wytwarzane są w laboratoriach.

Hiperdźwięki Wasze opinie

9-2 =