Eszkola

Parcie co to jest?

Parcie jest siłą nacisku wywołaną przez ciśnienie w gazach i cieczach (płynach). Jest siłą wywieraną przez płyn na powierzchnię zanurzonego w nim ciała, na wszystkie ścianki naczynia i na jego dno. Parcie jest skierowane prostopadle do powierzchni.

\(F_ p = p\cdot S\)  gdzie:

\(F_p\) - siła parcia (w Niutonach N)

p - ciśnienie płynu (w paskalach Pa)

S - pole powierzchni ( w \(m^2\))

W przypadku cieczy ciśnienie wywierane przez ciężar słupa cieczy na danej głębokości (zwane ciśnieniem hydrostatycznym) \(p_h = \frac{F_c}{S} = \frac{m \cdot g}{S}\)

gdzie )\(F_c\)to siła ciężkości, m - masa cieczy, g - przyspieszenie ziemskie  \(g=9,8 [\frac{m}{s^2}]\)

Siła nacisku wywierana przez ciecz (parcie hydrostatyczne) równe jest:

\(F_h=p_h\cdot S\)

Parcie co to jest?

Parcie Wasze opinie

2×4 =
  • K Kami50 18.09.2022

    Chyba się przyda