Eszkola

Reaktancja (opór bierny) co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Reaktancja (opór bierny) jest wielkością charakteryzującą obwód elektryczny zawierający element o charakterze pojemnościowym (np. kondensator) lub indukcyjnym (np. cewkę). Pojęcie reaktancji stosujemy w przypadku prądu przemiennego, czyli prądu, dla którego następują zmiany natężenia i napięcia. Gdy przez cewkę lub kondensator płynie prąd przemienny, część energii magazynowana jest w polu odpowiednio elektrycznym i magnetycznym. Elementy obwodu (kondensator i cewka) przeciwdziałają przepływowi prądu zmiennego i przesuwaniu fazy natężenia prądu zmiennego względem napięcia. Oznacza to, że obwód stara się "przeciwdziałać" zmianom właściwości prądu zgodnie z regułą Lenza.

Reaktancja kondensatora (opór pojemnościowy) ma znak ujemny i obliczamy ją ze wzoru:

\(X_C=-\frac{1}{\omega C}\), gdzie:

C - pojemność kondensatora

\(\omega\) - pulsacja

Reaktancja cewki (opór indukcyjny) ma znak dodatki i obliczamy ją ze wzoru:

\(X_L=\omega{L}\), gdzie:

L - indukcyjność własna cewki

\(\omega\) - pulsacja

Reaktancja połączonych szeregowo cewek i kondensatorów jest sumą ich reaktancji:

\(X=X_L+X_C\)

Reaktancję połączonych równolegle cewek i kondensatorów obliczamy ze wzoru:

\(\frac{1}{X}=\frac{1}{X_L}+\frac{1}{X_C}\)

Jednostką reaktancji jest \(Om (\Omega)\).

Reaktancja (opór bierny) Wasze opinie

8+3 =